Шляхи безперервної професійної освіти лікаря-стоматолога на кафедрі дитячої стоматології

Анотація

Розглядаються актуальні питання переходу від традиційної системи післядипломного навчання лікарів до системи безперервної медичної освіти, шляхи реалізації освітніх програм із застосуванням елементів дистанційного навчання. Висвітлюється тема атестації в сучасних умовах фахівців, особливості проведення курсів професійного удосконалення в умовах локдауну.
This article considers the challenging issues on the transition from the traditional system of dental doctor post-graduate training to the system of ongoing profession development, the ways to implement post-graduate educational programs by using elements of distance learning. Special attention was paid to the procedure of the certification of dental professionals in modern conditions and the peculiarities dealing with the organization of professional development courses in lockdown period.

Опис

Ключові слова

безперервна медична освіта, атестація фахівців, дистанційна освіта, continuing medical education, certification of specialists, distance learning

Бібліографічний опис

Шляхи безперервної професійної освіти лікаря-стоматолога на кафедрі дитячої стоматології / В. П. Труфанова, О. В. Шешукова, Т. В. Поліщук [та ін.] // Реалії, проблеми та перспективи вищої медичної освіти : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 25 березня 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 273–274.