Види, засоби, форми й методи педагогічного контролю у вищій школі

Анотація

У статті розглядаються важливі питання педагогічного контролю у вищій школі з урахуванням сучасних реалій загальноосвітнього простору і технологій навчання, що є важливою складовою навчального процесу.
The article considers important issues of educational control in higher education, taking into account the modern realities of the general educational space and learning technologies, which are an important component of the learning process.

Опис

Ключові слова

педагогічний контроль, перевірка знань, освітня платформа, educational control, knowledge testing, learning platform

Бібліографічний опис

Види, засоби, форми й методи педагогічного контролю у вищій школі / О. В. Белан, О. А. Борзих, А. В. Лавренко [та ін.] // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 18–20.