Роль біостатистики й доказової медицини в розвитку сучасної медичної освіти

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Підготовка майбутніх лікарів із біостатистики має не тільки теоретико-статистичні й математичні пріоритети, а покликана створити прикладну медичну базу знань, яка дозволить їм ефективно відповідати на виклики сьогодення.
The training of future physicians in biostatistics has not only theoretical, statistical and mathematical priorities, it is designed to create an applied medical knowledge base that will allow them to effectively respond to today's challenges.

Опис

Ключові слова

біостатистика, доказова медицина, медична освіта, програмне забезпечення, статистичні пакети, biostatistics, evidence-based medicine, software, medical education, statistical packages

Бібліографічний опис

Роль біостатистики й доказової медицини в розвитку сучасної медичної освіти / І. А. Голованова, С. В. Харченко, І. В. Бєлікова, Н. О. Ляхова // Сучасні тренди розвитку медичної освіти: перспективи і здобутки : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 24 березня 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 69–71.