Особливості застосування адгезивних мостоподібних конструкцій у прямій техніці для заміщення малих дефектів зубних рядів

Анотація

У статті вказується, що адгезивні мостоподібні конструкції для терапевтичного усунення малих дефектів зубних рядів мають значні переваги перед традиційними методами непрямого відновлення зубів. Автори пропонують ефективну технологію побудови адгезивного моста. Удосконалена методика побудови мостовидного протеза є простою у виконанні, крім того дозволяє отримати конструкцію, що відповідає високим естетичним і функціональним вимогам; В статье указывается, что адгезивные мостовидные конструкции для терапевтического устранения малых дефектов зубных рядов имеют значительные преимущества перед традиционными методами непрямого восстановления зубов. Авторы предлагают эффективную технологию построения адгезивного моста. Усовершенствованная методика построения мостовидного протеза является простой в исполнении, кроме того позволяет получить конструкцию, отвечающую высоким эстетическим и функциональным требованиям; The article has stresses that the adhesive bridge constructions used for therapeutic replacement of small dentition defects have marked advantages over traditional methods of indirect dental restorations. The authors suggest an efficient technology for constructing adhesive bridges. The improved method for constructing the bridges is an easy-to-do, and, moreover, enables to obtain a dental appliance that meets the highest aesthetic and functional demands.

Опис

Ключові слова

адгезивний мостоподібний протез, волоконні системи, малі дефекти зубних рядів, адгезивный мостовидный протез, волоконные системы, малые дефекты зубного ряда, adhesive bridges, fibre systems, small defects of dentition

Бібліографічний опис

Особливості застосування адгезивних мостоподібних конструкцій у прямій техніці для заміщення малих дефектів зубних рядів / І. О. Іваницький, О. С. Іваницька, Л. Й. Островська [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2014. – Т. 14, Вип. 3 (47). – С. 32–34.