Соціально психологічна адаптація студентів медичного університету

Анотація

Мета роботи – виявити особливості соціально-психологічної адаптації студентів медичного вишу у нових умовах для всіх учасників освітнього процесу. Таким чином, проведене дослідження показало, що студенти ПДМУ практично повністю адаптувалися до кінця першого курсу, проте перша сесія викликала незначну дезадаптацію, при цьому рівень адаптованості не вийшов за межі комфортних значень. На другому курсі відбулося піднесення адаптації за рахунок особистісних якостей студентів, таких як висока самооцінка та прийняття інших, прагнення домінування та висока мотивованість до навчального процесу. Умови дистанційного навчання мали двоякий вплив на учнів. З одного боку, студенти легко адаптувалися до цих умов, у них підвищилася оцінка по відношенню до себе та оточуючих, їм було емоційно комфортно. З іншого боку, незважаючи на високі оцінки, результати такого навчання у наступному семестрі показали, що студенти не засвоїли пройдений матеріал, погано орієнтуються в отриманій інформації та не можуть її аналізувати.

Опис

Ключові слова

домінування, ескапізм, адаптація, самосприйняття, інтернальність

Бібліографічний опис

Соціально психологічна адаптація студентів медичного університету / А. Л. Каценко, Н. Л. Свінцицька, О. О. Тихонова, Я. А. Тарасенко, Р. Л. Устенко, А. В. Пілюгін, Н. О. Корчан, С. І. Сербін // Синергетичний підхід до проєктування життєвого простору особистості : зб. наук. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (27–28 квітня 2023 р., м. Полтава). – Полтава, 2023. – С. 84–86.