Патоморфологічні підходи щодо лікування флюорозу зубів

Ескіз недоступний

Дата

2000

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Результатами морфологічного дослідження обґрунтовується диференційований підхід до вибору методу лікування різних форм флюорозу; Результатами морфологического исследования обосновывается дифференцированный подход к выбору метода лечения различных форм флюороза; Results of the morphological study is motivated differentiate approach to the choice of method of treatment of the different forms о fluorosis.

Опис

Ключові слова

флюороз зубів, морфологическое исследование, метод лікування, флюороз зубов, морфологическое исследования, метод лечения, dental fluorosis, morphological study, method of treatment

Бібліографічний опис

Марченко А. В. Патоморфологічні підходи щодо лікування флюорозу зубів / А. В. Марченко, Н. М. Іленко, Е. В. Ніколішина // Український стоматологічний альманах. ‒ 2000. ‒ № 1. ‒ С. 5‒6.