Визначення експресії МРНК TNF-α при індукції поляризації моноцитів/макрофагів

Анотація

Визначено, що рівень експресії мРНК TNF-α в стимульованих LPS та ІFN-γ макрофагах у 2,0 рази перевищував експресію в макрофагах, які були стимульовані як дексаметазоном, так і піоглітізоном. Рівень експресії TNF-α у клітинах даних груп вірогідно не відрізнявся та знаходився в межах показників нестимульованих М0 клітін. Отримані результати зростання рівня експресії мРНК TNF-α підтверджують індукцію процесу поляризаціїу перитонеальних макрофагах.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Визначення експресії МРНК TNF-α при індукції поляризації моноцитів/макрофагів / О. А. Шликова, О. В. Ізмайлова, Л. Е. Весніна, І. П. Кайдашев // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні питання алергології», 2–3 квітня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 40.