Заміщення обширних дефектів голови комбінованими аутотрансплантатами з включенням великого грудного і найширшого м'язів спини

Анотація

Для заміщення великих дефектів голови та шиї доцільно використовувати артеріалізовані аутотрансплантати, побудовані за ангіосомним типом, з таких анатомічних областей: — ангіосомний шкірно—м'язовий клапоть на основі великого грудного м'яза на живильній ніжці, що включає грудо—надплечову артерію; — ангіосомний шкірно—фасціально—жировий вільний трансплантат з лопаткової ділянки на мікроанастомозах. Комп'ютерне моделювання дозволяє найбільш раціонально використовувати мікрохірургічну техніку, що суттєво впливає на зменшення частоти ускладнень після операції. Наступним етапом, як правило, виконують коригувальні косметичні операції. Функціональний і косметичний результат операцій задовільний; Для замещения больших дефектов головы и шеи целесообразно использовать артериализовани Аутотрансплантат, построенные по ангиосомним типу, по таким анатомических областей: - ангиосомний кожно-мышечный лоскут на основе большой грудной мышцы на питательной ножке, включая грудо-надплечову артерию; - ангиосомний кожно-фасциально-жировой свободный трансплантат из лопаточной участка на микроанастомозы. Компьютерное моделирование позволяет наиболее рационально использовать микрохирургическую технику, существенно влияет на уменьшение частоты осложнений после операции. Следующим этапом, как правило, выполняют корректирующие косметические операции. Функциональный и косметический результат операций удовлетворительное; To replace large head and neck defects, it is advisable to use arterialized autoantibodies constructed according to the angiosomal type, from such Anatomical areas: - angiosomic skin-muscle flap on the basis large thoracic muscle on the nutritional stalk, including the chest and hemopoie artery; - Angiosomal skin-facsial-fat free graft from the shoulder blade on microanastomosis. Computer simulation allows the most rational use of microsurgical equipment, which significantly affects the reduction of the frequency of complications after surgery. The next step, as a rule, is performing corrective cosmetic surgery. Functional and cosmetic result of operations is satisfactory.

Опис

Ключові слова

заміщення дефектів голови, пластична хірургія, аутотрансплантати, замещение дефектов головы, пластическая хирургия, аутотрансплантаты, replacement of head defects, plastic surgery, autografts

Бібліографічний опис

Заміщення обширних дефектів голови комбінованими аутотрансплантатами з включенням великого грудного і найширшого м'язів спини / Д. С. Аветіков, В. М. Соколов, С. О. Ставицький [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2014. – № 4 (857). – С. 70–72.