Інтерактивні методи навчання на кафедрі ортодонтії УМСА

Ескіз недоступний

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Проаналізовано інтерактивні методи навчання на кафедрі ортодонтії Української медичної стоматологічної академії. Велику увагу приділено ситуаційним і клінічним завданням. Автори доводять, що ці методи найбільше відповідають особистісно-орієнтованій моделі навчання; The article includes an analysis of interactive methods of teaching at the Department of Orthodontics of the Ukrainian Medical Stomatological Academy. Much attention is paid to situational and clinical tasks. These methods are most in line with the person-oriented model of teaching.

Опис

Ключові слова

навчальний процес, ситуаційні завдання, інтерактивні методи навчання, клінічні задачі, primary process, situational search, interactive methods of teaching, clinical tasks

Бібліографічний опис

Смаглюк Л. В. Інтерактивні методи навчання на кафедрі ортодонтії УМСА / Л. В. Смаглюк, А. Н. Білоус // Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в Україні : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 21 березня 2019 р. – Полтава, 2019. – С. 210–211.