Мовні алгоритми як засіб організації мисленнєвої діяльності

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У статті досліджується методика використання алгоритмів на заняттях з української мови, подані алгоритмічні схеми та матеріал для роботи за алгоритмом, зроблені висновки щодо впливу алгоритмів на організацію мисленнєвої діяльності студентів. В статье исследуется методика использования алгоритмов на занятиях украинского языка, представлены алгоритмические схемы, дан материал для работы над алгоритмом, сделаны выводы о влиянии алгоритмов на организацию мыслительной деятельности студентов. The article deals with the methods of using the algoritm at Ukrainian language classes. jt represents algorithmical schemes; gives the exercises for practising algorithm, shows the conclusions about algorithm influence on the way the students thinking activity organized.

Опис

Ключові слова

алгоритм, мисленнєва діяльність, операції, логічне мислення

Бібліографічний опис

Мовні алгоритми як засіб організації мисленнєвої діяльності // Мовний імідж сучасного педагога. – 2011. – № 3. – С. 16–19.