Взаємозв’язок захворюваності на карієс тимчасових зубів з соматичною патологією у дітей (літературний огляд)

Анотація

Опис

Ключові слова

карієс, діти, тимчасові зуби, соматична патологія, гіпертрофія аденоїдів, кариес, дети, временные зубы, соматическая патология, гипертрофия аденоидов, caries, children, temporary teeth, somatic pathology, adenoid hypertrophy

Бібліографічний опис

Каськова Л. Ф. Взаємозв’язок захворюваності на карієс тимчасових зубів з соматичною патологією у дітей (літературний огляд) / Л. Ф. Каськова, Л. П. Уласевич // Інноваційні технології в сучасній стоматології : матеріали наук. -практ. конф. з міжнар. участю, 19-21 берез. 2015 р. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 71–75.