Варіативність перекладу латинських анатомічних термінів англійською мовою

Анотація

У статті розглядаються деякі аспекти лексико–семантичних особливостей перекладу латинських анатомічних термінів англійською мовою; This paper highlights some aspects in translating Latin anatomic terms into English language and choosing their most accurate equivalents; В статье рассмотрены некоторые аспекты лексико-семантических особенностей перевода латинских анатомических терминов на английский язык.

Опис

Ключові слова

анатомічна термінологія, англійська мова, запозичений термін, автохтонний термін, anatomic terminology, English, borrowed term, term of English origin, анатомическая терминология, английский язык, заимствованный термин, автохтонный термин

Бібліографічний опис

Сологор І. М. Варіативність перекладу латинських анатомічних термінів англійською мовою / І. М. Сологор, В. Г. Костенко // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (м. Полтава, 8−9 червня 2017 р.). – Полтава : Астрая, 2017. − С. 236–239.