Застосування мультимедійних технологій на заняттях з української мови як іноземної

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : ХНАДУ

Анотація

Міцне підґрунтя для урізноманітнення й употужнення освітнього процесу формують передові мультимедійні технології. Вони відіграють важливу роль в підготовці фахівців будь-якої спеціальності, зокрема й майбутніх медиків. Автори сфокусували увагу на мультимедійних презентаціях і інтерпретують мультимедійні презентації одним із сучасних інструментів візуалізації навчальної інформації, трансляції теоретичного матеріалу у формі таблиць, схем, фото тощо.

Опис

Ключові слова

мультимедійні технології, іноземні студенти, українська мова як іноземна, презентація

Бібліографічний опис

Шевченко О. М. Застосування мультимедійних технологій на заняттях з української мови як іноземної / О. М. Шевченко // Новітні педагогічні технології у викладанні мов іноземним студентам : матеріали Міжнародного наук.-метод. семінару, (м. Харків, 25 лютого 2021 р.). – Харків : ХНАДУ, 2021. – С. 195–199.