Регуляторні та сенсорні системи організму людини

Анотація

Навчальний посібник включає матеріал розділів серцево-судинної, імунної та органів кровотворення, ендокринної, нервової, органів чуття, шкіри та її похідних. Дані розділи поділені на теми, що вивчаються на практичних заняттях, кожна з тем відповідає навчальній програмі та тематичному плану з дисципліни, містить відповіді на основні питання, що виносяться на розгляд здобувачів вищої освіти. Навчальний посібник «Регуляторні та сенсорні системи організму людини» відповідає змісту типової навчальної програми з дисципліни, надасть допомогу здобувачам, що навчаються за ОПП «Медицина» ОПП «Педіатрія» та ОПП «Стоматологія» у якісному та у повному засвоєнні матеріалу з гістології, цитології та ембріології.

Опис

Ключові слова

серцево-судинна система, імунна система, органи кровотворення, ендокринна система, нервова система, органи чуття, шкіра та її похідні, організм людини

Бібліографічний опис

Регуляторні та сенсорні системи організму людини : навч. посіб. для здобувачів вищої мед. освіти, які навч. за ОПП «Медицина», ОПП «Педіатрія» та ОПП «Стоматологія» / В. І. Шепітько, Л. Б. Пелипенко, Н. В. Борута [та ін.] / ПДМУ. – Полтава, 2023. – 238 с.