Методичне забезпечення самостійної роботи студентів з вікової фізіології та шкільної гігієни

Ескіз недоступний

Дата

2008

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка

Анотація

Педагогічна ефективність виховання та навчання дітей та підлітків тісно залежить від того наскільки чітко враховуються анатомо-фізіологічні особливості їх організму, періоди розвитку, для яких характерна найбільша сприятливість до тих чи інших факторів, а також періоди підвищеної чутливості та зниженої опірності організму. Тому вивчення вікової фізіології та шкільної гігієни є необхідною складовою підготовки майбутнього вчителя-біолога. У зв’язку з вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу значна увага приділяється самостійній роботі студентів. Тому виникає необхідність розробки методичного забезпечення для самостійної роботи. Пропонуємо розробку методичних вказівок по виконанню завдань самостійної роботи з вікової фізіології та шкільної гігієни.

Опис

Ключові слова

студенти, самостійна робота, методичне забезпечення, шкільна гігієна, вікова фізіологія

Бібліографічний опис

Корчан Н. О. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів з вікової фізіології та шкільної гігієни / Н. О. Корчан // Методика викладання природничих дисциплін у вищій школі. XV Каришинські читання : зб. наук. пр. міжнар. наук.-практ. конф., (Полтава, 29-30 трав. 2008 р.) / за заг. ред. М. В. Гриньової ; Ін-т інновац. технологій та змісту освіти, Ін-т педагогіки АПН України, Полтав. держ. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2008. – С. 426–429.