Особливості будови різних шарів дентину великих кутніх зубів та їх функціональне значення в гендерному аспекті

Анотація

Мета роботи. Вивчення гістохімічних особливостей різних шарів дентину, а саме: предентинного шару поблизу пульпи, шару регулярного дентину, шару плащового дентину вздовж емалево-дентинної межі в залежності від статі. Висновки. У чоловіків, на відміну від жінок, в ділянці монопедичних відростків одонтобластів відмічається менш чіткі контури нільськ-позитивної капсули Неймана за рахунок наявності в ній дрібної гранулярності. За рахунок цього простір між капсулою та відростком зменшується. На нашу думку, враховуючи транспортну властивість мембрани Неймана, можна думати про більшу функціональну активність монопедичних відростків одонтобластів у чоловіків в порівнянні із жінками. Це пов’язано із збільшеними розмірами коронки великих кутніх зубів згідно морфометричних даних ; Цель работы. Изучение гистохимических особенностей различных слоев дентина, а именно: предентинного слоя вблизи пульпы, слоя регулярного дентина, слоя плащевого дентина вдоль эмалево-дентинной границы в зависимости от пола. Выводы. У мужчин, в отличие от женщин, в области монопедичних отростков одонтобластов отмечается менее четкие контуры нильского-положительной капсулы Неймана за счет наличия в ней мелкой гранулярности. За счет этого пространство между капсулой и отростком уменьшается. По нашему мнению, учитывая транспортную свойство мембраны Неймана, можно думать о большей функциональную активность монопедичних отростков одонтобластов у мужчин по сравнению с женщинами. Это связано с увеличенными размерами коронки больших коренных зубов согласно морфометрических данных.

Опис

Ключові слова

дентин, кутні зуби, гістохімічні особливості, дентин, коренные зубы, гистохимические особенности

Бібліографічний опис

Гасюк П. A. Особливості будови різних шарів дентину великих кутніх зубів та їх функціональне значення в гендерному аспекті / П. A. Гасюк, А. Б. Воробець, O. П. Костиренко // Актуальні питання клінічної медицини та післядипломної освіти : матеріали наук.-практ. конф. присвяченої 100-річчю з дня заснування ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» та 40-річчю з дня відкриття кафедри стомат. факультету післядипломної освіти, м. Кривий Ріг, травень 2016 р. – Кривий Ріг, 2016. – С. 68–70.