Методичні аспекти викладання здобувачам-педіатрам особливостей розвитку та вікових змін органів виділення

Анотація

Важливе медичне значення для лікарів-педіатрів мають знання розвитку органів сечовидільної системи та особливостей будови і функцій нирок в дитячому віці, які будуть використані в подальшій їх професійній діяльності для діагностики та корекції лікувань патологій і захворювань у дітей.
Knowledge of the development of the organs of the urinary system and the peculiarities of the structure and functions of the kidneys in childhood is of great medical importance for pediatricians, which will be used in their further professional activities to diagnose and correct the treatment of pathologies and diseases in children.

Опис

Ключові слова

здобувачі-педіатри, видільна система, гістологія, цитологія та ембріологія, pediatric students, excretory system, histology, cytology and embryology

Бібліографічний опис

Методичні аспекти викладання здобувачам-педіатрам особливостей розвитку та вікових змін органів виділення / О. Д. Лисаченко, В. І. Шепітько, Є. В. Стецук [та ін.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції із міжнародною участю «Морфогенез та регенерація» (ІV Жутаєвські читання), м. Полтава, 18–19 квітня 2024 р. – Полтава, 2024. – С. 236–244.