Спосіб корекції реактивності організму у хворих на інфаркт міокарда в гострому та підгострому періодах

Ескіз недоступний

Дата

2001-04-16

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Державна служба інтелектуальної власності України

Анотація

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. 36576 A Україна, МПК (2006) A61K 31/00. Спосіб корекції реактивності організму у хворих на інфаркт міокарда в гострому та підгострому періодах / Люлька Н. О., Потяженко М. М., Шкляренко М. П. ; заявник і патентовласник ВДНЗУ «УМСА». – № u 2000010060 ; заявл. 05.01.2000 ; опубл. 16.04.2001, бюл. № 3.