Критерії успішності, успішної соціалізації та кіберсоціалізації особистості

Ескіз недоступний

Дата

2023-03

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Анотація

У наш час для молодого покоління в багатьох країнах стають актуальними і цінними такі категорії, як: успішність, кар'єрне зростання, професійний рівень, здатність досягти високих результатів у своїй діяльності. Безумовно, це пов'язано зі стрімким розвитком нових та появою новітніх технологій, у тому числі й у галузі інформаційно-комунікаційних технологій. У роботі з погляду ціннісних орієнтацій особистості, актуалізується проблема дефінування понять «успіх» і «успішність» у ХХІ столітті. Авторами зроблено спробу визначення критеріїв успішної соціалізації та кіберсоціалізації сучасної людини. У зв'язку з перманентним науково-технічним прогресом і розвитком інформаційно-комунікаційних технологій суспільству потрібні універсальні фахівці, які володіють своєю професією і мають великі знання в суміжних областях. Тільки шляхом постійного навчання, підвищення кваліфікації та професіоналізму, людина може досягти успіху в кар'єрі. Але вважатися успішним і бути ним насправді - це не одне й те саме. Щоб бути успішним, необхідно мати певний набір якостей особистості, що дозволяють досягти успіху.

Опис

Ключові слова

людина, особистість, успіх, успішність, соціалізація, кіберсоціалізація, науково-технічний прогрес, інформаційно-комунікаційні-технології

Бібліографічний опис

Онуфрієнко А. Критерії успішності, успішної соціалізації та кіберсоціалізації особистості / А. Онуфрієнко ; наук. керівник. : В. Владимирова // Сучасні проблеми дослідження української мови й методики її навчання в закладах загальної середньої та вищої освіти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 16–17 лютого 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 108–111.