Оптимізація процесу викладання здобувачам предмета «Ортодонтія» в умовах воєнного стану

Ескіз недоступний

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Оптимізація процесу викладання на кафедрі ортодонтії в умовах воєнного стану передбачає в першу чергу надання психоемоційної підтримки здобувачам. Для оптимізації навчання в умовах змішаної форми навчання створюється сприятливий освітній простір, широко застосовуються нові інформаційні, мультимедійні технології, сучасні комп’ютерні діагностичні й тестові програми, що дають можливість здійснювати навчальний процес, формувати клінічне мислення, віалізувати практичні навички і реалізувати ідеї самовдосконалення здобувачів
Optimizing the teaching process at the department of orthodontics in the conditions of martial law involves primarily providing psycho-emotional support to applicants. In order to optimize learning in conditions of a mixed form of learning, a favorable educational space is created, new information, multimedia technologies, modern computer diagnostic and test programs are widely used. This provides an opportunity to carry out the educational process, to form clinical thinking, to visualize practical skills and to implement the ideas of self-improvement of the students.

Опис

Ключові слова

ортодонтія, оптимізація навчання, умови воєнного стану, orthodontics, training optimization, martial law conditions

Бібліографічний опис

Оптимізація процесу викладання здобувачам предмета «Ортодонтія» в умовах воєнного стану / М. І. Дмитренко, О. В. Лучко, А. М. Білоус, О. М. Нестеренко // Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 30 березня 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 57–59.