Медична освіта за новими стандартами: виклики та інтеграція в міжнародний освітній простір

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 155
 • Документ
  Інноваційні методи навчання і викладання в практичній діяльності для підготовки майбутніх лікарів
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Баштан, Володимир Петрович; Гагал, Олександр Володимирович; Муковоз, Оксана Євгенівна; Яковенко, Лілія Дмитрівна
  Сучасні обставини диктують нові правила методів навчання і викладання. Розглянуто нюанси дистанційного навчання і його роль у викладанні навчального матеріалу для майбутніх лікарів.
 • Документ
  Організація дистанційного навчання здобувачів вищої освіти під час вивчення оториноларингології в умовах воєнного стану
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Безега, Михайло Іванович; Зачепило, Світлана Вікторівна; Гасюк, Юрій Анатолійович
  Забезпечення цілісності й безперервності освітнього процесу в надзвичайних ситуаціях можливе тільки за умов дистанційної форми навчання. Нині реалізація навчального процесу на відстані під час вивчення оториноларингології відбувається з використанням сучасних інформаційних технологій і телекомунікаційних мереж. Проаналізовано переваги й недоліки застосування різних технологій дистанційного навчання.
 • Документ
  Кейс-метод навчання клінічної дисципліни «Оториноларингологія»
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Безега, Михайло Іванович; Соннік, Наталія Богданівна; Лобурець, Валерій Васильович; Лобурець, Андрій Валерійович; Джіров, Олексій Романович
  Розробка нових стандартів медичної освіти актуальна й має спрямовуватися в міжнародний освітній простір. Кейс-метод - один з інноваційних методів викладання в закладах вищої медичної освіти. З його використанням значно підвищуються мотивація, зацікавленість вивченням предмета, що сприяє професійній взаємодії й колегіальному підходу до вирішення завдань, кращому засвоєнню теоретичних знань.
 • Документ
  Навчальні відео як один із провідних методів здобування знань у сучасній дидактиці
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Безшапочний, Сергій Борисович; Джіров, Олексій Романович; Соннік, Наталія Богданівна; Лобурець, Валерій Васильович; Подовжній, Олександр Григорович
  Розглянуто особливості створення навчальних відео, їхнє місце в сучасній дидактиці й важливу роль у навчанні сучасних поколінь. Висвітлено переваги й недоліки створення відеолекцій і використання їх як засобу самопідготовки студентів.
 • Документ
  Студентоцентрований підхід як складова якісних освітніх послуг
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Бєлікова, Інна Володимирівна; Ляхова, Наталія Олександрівна; Хорош, Максим Вікторович; Руденко, Леся Анатоліївна
  Висвітлено принципи студентоцентрованого навчання й можливості їх реалізації з метою організації якісного освітнього процесу в сучасних умовах.
 • Документ
  Технологія візуалізації в практиці навчання іноземних здобувачів освіти
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Богиня, Лариса Викторовна; Кушпіль, Наталія Олександрівна; Овчаренко, Оксана Василівна
  Розглянуто окремі форми візуалізації навчального матеріалу, описано можливості застосування навчальних презентацій, ментальних карт, хмар тегів, елементів скрайбінгу в навчанні іноземних громадян на початковому етапі.
 • Документ
  Сучасні тенденції розвитку дистанційного навчання
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Бойченко, Ольга Миколаївна; Мошель, Тетяна Миколаївна
  Дистанційне навчання в умовах воєнного часу розглядається науковцями як одна з форм організації навчального процесу. Завдяки сучасним технологіям на кафедрі терапевтичної стоматології впроваджено доступ до навчальних матеріалів, створено різні розділи за темами занять, тестові завдання й ситуаційні задачі, що дає можливість студенту самостійно засвоїти частину матеріалу.
 • Документ
  Підтримка психоемоційного балансу під час аудиторних і онлайн-занять з іноземними студентами першого року навчання
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Вечерок, Ольга Миколаївна; Трусова, Людмила Василівна; Скальська, Світлана Анатоліївна
  Розглянуто методи й засоби відновлення психоемоційного балансу в студентів-іноземців під час аудиторних і онлайн-занять на початковому етапі навчання. У безпосередньому спілкуванні рекомендується застосовувати гумор, діалоги, міні-розповіді. У процесі дистанційного навчання використовувати навчальні презентації, завдання ігрового характеру (вікторини, кросворди, анаграми, картки), відеофільми.
 • Документ
  Обґрунтування актуальності вивчення основ моніторингу й оцінювання в підготовці магістрів громадського здоров'я
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Голованова, Ірина Анатоліївна; Краснова, Оксана Іванівна; Ляхова, Наталія Олександрівна; Плужнікова, Тетяна Владиславівна
  Розглянуто особливості підготовки магістрів громадського здоров'я. Одним із головних під час підготовки магістрів є вивчення основ моніторингу й оцінювання. Ці знання будуть необхідні в аналізі й оцінюванні послуг у громадському здоров'ї, у порівнянні інформації щодо завдань і результатів моніторингових досліджень.
 • Документ
  Медична освіта і розширення можливостей використання цифрових інструментів google для онлайн-навчання: виклики й інтеграція в міжнародний освітній простір
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Голованова, Ірина Анатоліївна; Харченко, Світлана Володимирівна; Ляхова, Наталія Олександрівна; Костріков, Анатолій Васильович
  Орієнтація медичної освіти на нові стандарти й інтеграція в міжнародний освітній простір підвищують вимоги до оволодіння і використання цифрових інструментів Google для онлайн-навчання, вивчення англійської мови тощо.
 • Документ
  Виклики сучасної медичної освіти
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Громова, Антоніна Макарівна; Мітюніна, Ніна Іванівна; Ляховська, Тетяна Юріївна; Талаш, Валентин Васильович; Прилуцька, Неоніла Олексіївна
  Висвітлено основні рівні підготовки майбутніх спеціалістів: безперервний професійний ріст, формальна, інформальна, неформальна освіта. Перший рівень - додипломна освіта, яку здобувач отримує під час навчання в університеті. Другий рівень - післядипломна освіта, тобто інтернатура. Третій рівень - це неформальна й інформальна освіта (самоосвіта).
 • Документ
  Перешкоди на шляху до розвитку критичного мислення
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Давиденко, Аліна Володимирівна
  Застосування навички критичного мислення має велике значення для студентів-медиків і в академічному, і в клінічному контексті. Без критичного мислення студенти-медики схильні до когнітивних помилок, які можуть призвести до діагностичних помилок у майбутньому. Незважаючи на складність, навичок критичного мислення можна навчити.
 • Документ
  Методичні аспекти й актуальність викладання теми «Збудники анаеробних інфекцій» майбутнім парамедикам
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Дерев’янко, Тетяна Василівна; Звягольська, Ірина Миколаївна; Полянська, Валентина Павлівна
  Висвітлено методичні аспекти викладання, важливість і актуальність вивчення теми «Збудники анаеробних інфекцій. Мікробіологічна діагностика. Принципи профілактики і терапії» у межах освітньої компоненти «Мікробіологія з профілактикою інфекцій» здобувачами вищої медичної освіти освітньо-професійної програми «Парамедик ». Під час розгляду теми майбутні фахівці-парамедики опановують систему необхідних знань, умінь і практичних навичок, необхідних для подальшої професійної діяльності в умовах воєнних реалій сьогодення.
 • Документ
  Оцінка відповідності програмних продуктів моделям інтеграції освітніх технологій як критерій вибору для їх використання під час дистанційного навчання
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Должковий, Сергій Вікторович; Крижановський, Олександр Анатолійович; Шейко, Володимир Дмитрович
  Розглянуто концепцію теоретичної моделі інтеграції освітніх технологій, обґрунтовано тезу про те, що вибір програмного продукту для проведення e-learning має обов’язково ґрунтуватися на ступені його відповідності основним моделям інтеграції IT у навчальний процес.
 • Документ
  Диференційоване навчання – сучасна ефективна навчальна технологія
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Єрошенко, Галина Анатоліївна; Ваценко, Анжела Володимирівна; Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна; Передерій, Ніна Олександрівна; Рябушко, Олена Борисівна; Кінаш, Оксана В'ячеславівна; Клепець, Олена Вікторівна; Шевченко, Костянтин Васильович; Григоренко, Альона Сергіївна
  Для ефективної підготовки здобувачів освіти у вищий школі актуальною є технологія диференційованого навчання. Обґрунтовано необхідність розробки відповідного навчально-методичного забезпечення, а також консультування студентів під час навчання і наукового пошуку.
 • Документ
  Деякі особливості організації самостійної роботи студентів-першокурсників у сучасних умовах
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Єрошенко, Галина Анатоліївна; Рябушко, Олена Борисівна; Клепець, Олена Вікторівна; Ваценко, Анжела Володимирівна; Улановська-Циба, Наталія Аркадіївна; Передерій, Ніна Олександрівна; Кінаш, Оксана В'ячеславівна; Шевченко, Костянтин Васильович; Григоренко, Альона Сергіївна
  Висвітлено особливості організації самостійної роботи студентів-медиків як одного з головних компонентів навчального процесу при вивченні дисциплін медико-біологічного циклу, а також засобу формування творчої особистості.
 • Документ
  Реалізація компетентнісного підходу в процесі підготовки лікарів-інтернів до професійної діяльності
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Животовська, Лілія Валентинівна; Бойко, Дмитро Іванович; Васильєва, Ганна Юріївна; Боднар, Леся Анатоліївна
  Пріоритетом сучасної підготовки на післядипломному етапі навчання є особистість майбутнього фахівця. Формування й розвиток професійних і особистісних якостей лікарів-інтернів на основі компетентнісного підходу дають можливість ефективно здійснювати професійну діяльність.
 • Документ
  Активний спільний підхід до навичок вивчення варіабельності серцевого ритму студентів-медиків особливості медичної освіти в епоху постмодернізму (історико-філософський аналіз)
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Зінченко, Наталія Олександрівна; Дубініна, Віра Олександрівна
  Прогресивні геополітичні й суспільно-економічні процеси вимагають невідкладного вирішення. Медицина є однією зі складових ланок розвитку держави й національного здоров’я. Медична освіта одна з перших відчуває на собі суспільні зміни й настрої. Трансцендентість, трансформація і модифікація епохи постмодернізму потребують радикальніших змін перш за все в освітньому процесі. Історико-філософський аналіз демонструє єднання загальносуспільних і освітніх проблем сьогодення.
 • Документ
  Метод гейміфікації в симуляційному навчанні хірургічних дисциплін
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Іващенко, Дмитро Миколайович; Дудченко, Максим Олександрович; Кравців, Микола Ігорович; Шевчук, Микола Петрович; Зезекало, Єфім Олегович; Заєць, Сергій Миколайович; Прихідько, Роман Анатолійович
  Описано сучасні тенденції використання «ігрового» підходу до ведення симуляційних занять для студентів-хірургів, актуальність методу, його основні принципи; визначено функції викладача і студента, указано послідовність правильного педагогічного підходу до формування заняття.
 • Документ
  Посилення ролі самостійної роботи студентів як тенденція сучасної освіти
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Іващенко, Олена Дмитрівна; Сахно, Тамара Вікторівна; Копанцева, Лариса Миколаївна; Ширай, Ю. В.; Кузнецова, Тетяна Юріївна
  В умовах сучасної складної обстановки в Україні (війна, коронавірусна інфекція) посилюється роль і збільшується обсяг самостійної роботи студентів із хімії на медичних спеціальностях. Актуальне навчально- методичне забезпечення має враховувати нову ситуацію в освіті та медико-орієнтований зміст хімії.