Досвід оптимізації методів мовної підготовки іноземних студентів в умовах воєнного часу

Ескіз недоступний

Дата

2022

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Розглянуто особливості організації дистанційного навчання іноземних студентів в умовах воєнного стану. Зазначається, що результативність мовної підготовки значною мірою залежить від поєднання та вмілої комбінації синхронного і асинхронного форматів.
The peculiarities of the organization of distance education of foreign students in wartime conditions are considered. It is noted that the effectiveness of language training largely depends on the correct combination of synchronous and asynchronous formats.

Опис

Ключові слова

дистанційне навчання, іноземні студенти, медичний заклад вищої освіти, умови воєнного часу, distance learning, foreign students, medical university, wartime conditions

Бібліографічний опис

Глобіна Л. В. Досвід оптимізації методів мовної підготовки іноземних студентів в умовах воєнного часу / Л. В. Глобіна // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей VІI міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 24–25 листопада 2022 р. – Полтава, 2022. – С. 38–39.