Спосіб лікування постінсультної втоми в гострому періоді ішемічних інсультів та транзиторних ішемічних атак некардіоемболічного ґенезу

Ескіз недоступний

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України

Анотація

Спосіб лікування постінсультної втоми в гострому періоді ішемічних інсультів та транзиторних ішемічних атак некардіоемболічного ґенезу включає проведення клініко-неврологічного, лабораторного та інструментального, в тому числі нейровізуалізаційного, дослідження, визначення рівня С-реактивного протеїну сироватки крові, застосування стандартизованої терапії. При цьому пацієнтам, у яких діагностується постінсультна втома, за шкалою оцінки втоми, протягом перших 3-х діб після розвитку інсульту або транзиторної ішемічної атаки, призначається ацетилсаліцилова кислота в дозі 300 мг перорально, один раз на добу, в один і той же час доби після прийому їжі, протягом 3-х місяців.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Пат. UA 139208 МПК A61K 31/60 A61P 25/00. Спосіб лікування постінсультної втоми в гострому періоді ішемічних інсультів та транзиторних ішемічних атак некардіоемболічного ґенезу / Дельва І. І. ; заявник та патентовласник Українська медична стоматологічна академія. – № u 2019 06440 ; заявл. 10.06.2019 ; опубл. 26.12.2019, Бюл. № 24.