Лінгвокраїнознавчі елементи навчальних матеріалів в контексті крос-культурної взаємодії

Ескіз недоступний

Дата

2022-10-21

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Харків : Видавництво Іванченка І.С.

Анотація

Сучасний етап навчання закордонних студентів у закладах вищої освіти України загострив питання розкриття української картини світу у процесі міжкультурної комунікації, зокрема під час вивчення української мови на доуніверситетському етапі. Позааудиторні заходи (групові бесіди, вікторини, засідання мовного клубу на українознавчі теми) покликані підтримувати мотивацію до міжкультурного спілкування, сприяти подоланню мовного бар’єру, створити комфортне освітнє середовище, запобігти міжнаціональним конфліктам.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Богиня Л. В. Лінгвокраїнознавчі елементи навчальних матеріалів в контексті крос-культурної взаємодії / Л. В. Богиня, Л. В. Трусова // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : зб. наук. статей за матеріалами ХVІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20 жовтня 2022 р. – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2022. – С. 15–17.