Реакція клітин еритробластного ряду червоного кісткового мозку при одноразовому підшкірному введенні кріоконсервованої плаценти у щурів

Ескіз недоступний

Дата

2018

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Державний вищий навчальний заклад «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Анотація

Плацента, будучи провізорним органом, сприяє відновленню клітинного складу еритробластного ряду червоного кісткового мозку, яка обумовлена дією біологічно активних речовин, які входять до її складу і сприяє прискоренню формування та реалізації імунних реакцій.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Реакція клітин еритробластного ряду червоного кісткового мозку при одноразовому підшкірному введенні кріоконсервованої плаценти у щурів / Н. В. Борута, С. М. Білаш, В. І. Шепітько, О. Д. Лисаченко // Актуальні питання морфогенезу та ремоделювання тканин і органів у нормі та патології : зб. матеріалів наук.-практ. конф.з міжнар. участю, м. Тернопіль, 20–21 вересня 2018 р. – Тернопіль, 2018. – С. 17–18.