Вплив терміну зберігання на параметр водопоглинання композиту світлового твердіння

Ескіз недоступний

Дата

2023-05-23

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Вступ. Водопоглинання є однією з важливих фізико-хімічних властивостей композитних матеріалів світлового твердіння, що використовуються у стоматології для реставрації зубів. Водопоглинання означає здатність матеріалу поглинати воду, що може впливати на його механічні та естетичні властивості. Мета. З’ясувати чи має вплив термін придатності композитного матеріалу на зміну параметру водопоглинання. Матеріали і методи. Як матеріал для дослідження було обрано композит світлового твердіння Лателюкс (Latelux), виробник Latus, Україна. Всього було сформовано 2 групи: дослідна і контрольна. До дослідної групи включалися зразки матеріалу з протермінованим строком придатності (термін придатності до 2018 року). Зразки висушувались в ексикаторі і зважувались, потім поміщались в термостат з дистильованою водою на 7 днів, після вилучались і зважувались для визначення водопоглинання. Обчислення виконувались у програмі MS Excel 2013 за формулою Wпогл: (m2-m3)/V (мкг/мм3). Результати дослідження. Після обчислення отриманих результатів водопоглинання фотокомпозиту в вичерпаним терміном придатності становила в середньому 3,55±0,9 мкг/мм3, а композиту з нормальним строком придатності 4,9±1,8 мкг/мм3. Всі зразки пройшли тестування, тобто показник не перевищував 40 мкг/мм3 згідно вимов ISO. Дані статистичних досліджень не виявили зв’язку між терміном придатності композиту і його водопоглинанням (p=0,464). Товщина композитного матеріалу також не має статистичного значення на водопоглинання композиту ні в дослідній (p=0,26), ні в контрольній групі (p=0,378). Висновки. Спираючись на результати власних досліджень, а також на дані літературних джерел, ми можемо зробити висновок, що термін придатності на має значущого впливу на показник водопоглинання композитного матеріалу Лателюкс (Latelux).

Опис

Ключові слова

композит, пломбувальний матеріал, водопоглинання, стоматологічні матеріали, Лателюкс

Бібліографічний опис

Вплив терміну зберігання на параметр водопоглинання композиту світлового твердіння / Я. Ю. Водоріз, А. Р. Бордюжа, Р. Р. Козак [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2023. – Т. 23, вип. 2 (82). – С. 105–108.