Методологічні основи викладання теми «Глотка. Стравохід та шлунок» здобувачам-педіатрам на кафедрі гістології, цитології та ембріології

Анотація

Сучасні підходи до навчання сприяють засвоєнню здобувачами- педіатрами знань про особливості будови органів травної системи у дітей, які необхідні майбутнім педіатрам для корекції якості і режиму харчування, профілактики захворювань, встановлення діагнозів та вибору оптимальних методів лікування хвороб.
Modern approaches to education contribute to the assimilation of pediatricians with knowledge about the peculiarities of the structure of the organs of the digestive system in children, which are necessary for future pediatricians to correct the quality and regime of nutrition, prevent diseases, establish diagnoses and choose optimal methods of disease treatment.

Опис

Ключові слова

здобувачі-педіатри, органи травної системи, гістологія, цитологія та ембріологія, pediatricians, organs of the digestive system, histology, cytology and embryology

Бібліографічний опис

Методологічні основи викладання теми «Глотка. Стравохід та шлунок» здобувачам–педіатрам на кафедрі гістології, цитології та ембріології / О.Д. Лисаченко, В.І. Шепітько, Є.В. Стецук [та ін.] // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції із міжнародною участю «Морфогенез та регенерація» (ІV Жутаєвські читання), м. Полтава, 18–19 квітня 2024 р. – Полтава, 2024. – С. 245–251.