Проблема взаємозв’язку академічної та професійної мобільності майбутніх медичних працівників

Ескіз недоступний

Дата

2023-05

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

КЗВО «Волинський медичний інститут»

Анотація

Сучасний ринок праці характеризується динамічністю та нестабільністю, що зумовлює необхідність у фахівцях, здатних до аналізу виробничих і соціальних процесів, креативного використання у своїй практичній професійній діяльності набутих у закладі вищої освіти знань, умінь та навичок, знаходження реальних шляхів виходу з ризикованих ситуацій при вирішенні складних професійних завдань, тобто, професійно мобільних.Професійна мобільність репрезентує шляхи до безперервного навчання в умовах динамічних змін та здатності адаптуватися до них. Саме сформована професійна мобільність передбачає становлення майбутнього медичного працівника як незалежну, сформовану особистість. Професійна мобільність надає прагнення до самовдосконалення й самоосвіти, які є невід’ємними факторами професійного зростання.

Опис

Ключові слова

академічна мобільність, професійна мобільність, здобувачі вищої та передвищої медичної освіти

Бібліографічний опис

Проблема взаємозв’язку академічної та професійної мобільності майбутніх медичних працівників / В. Д. Сакевич, Т. А. Трибрат, Є. Є. Петров, Ю. М. Казаков // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 150-літтю Наукового Товариства Шевченка (НТШ) «Лікарі та медсестринство – медичний фронт в Україні та світі», м. Луцьк, 11–12 травня 2023 р. – Луцьк, 2023. – С. 210–213.