Наукові праці. Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 405
 • Документ
  Зміни деяких показників гемостазу, обмінних процесів та ризик розвитку інсулінорезистентності у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця та коморбідну есенціальну гіпертензію як можливі віддалені наслідки перенесеного COVID-19
  (Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, 2024-04) Віговська, Анастасія Володимирівна; Іваницька, Тетяна Анатоліївна; Петров, Євген Євгенович
  Стабільна ішемічна хвороба серця (ІХС) та есенціальна гіпертензія (ЕГ) є найпоширенішими неіфекційними захворюваннями в світі. Віддалені наслідки перенесеної вірусної інфекції COVID-19 для таких хворих наразі активно вивчаються.
 • Документ
  Проблема взаємозв’язку академічної та професійної мобільності майбутніх медичних працівників
  (КЗВО «Волинський медичний інститут», 2023-05) Сакевич, Вікторія Дмитрівна; Трибрат, Тетяна Анатоліївна; Петров, Євген Євгенович; Казаков, Юрій Михайлович
  Сучасний ринок праці характеризується динамічністю та нестабільністю, що зумовлює необхідність у фахівцях, здатних до аналізу виробничих і соціальних процесів, креативного використання у своїй практичній професійній діяльності набутих у закладі вищої освіти знань, умінь та навичок, знаходження реальних шляхів виходу з ризикованих ситуацій при вирішенні складних професійних завдань, тобто, професійно мобільних.Професійна мобільність репрезентує шляхи до безперервного навчання в умовах динамічних змін та здатності адаптуватися до них. Саме сформована професійна мобільність передбачає становлення майбутнього медичного працівника як незалежну, сформовану особистість. Професійна мобільність надає прагнення до самовдосконалення й самоосвіти, які є невід’ємними факторами професійного зростання.
 • Документ
  The expression of metabolic changes and factors of non-specific resistance in patients with chronic bronchitis and comorbid peptic ulcer at different termsof treatment and outpatient observation
  (Кембридж, Великобританія, 2023-08-18) Burmak, Y. H.; Petrov, Ye. Ye.; Ivanytska, T. A.; Іvanytskyi, І. V.; Бурмак, Юрій Григорович; Петров, Євген Євгенович; Іваницька, Тетяна Анатоліївна; Іваницький, Ігор Валерійович
  The process of recovery after treatment of an exacerbation of chronic bronchitis (ChB) with conventional pathogenetic therapy most often proceeds for several weeks, while various residual effects in the form of post-infectious asthenia can be observed, and the presence of comorbidity can negatively affect the course of the disease and contribute to its progression. During the progression of respiratory diseases, there is a violation of phagocytosis with an increase in the activity of pro-inflammatory cytokines, the intensity of lipid peroxidation, with a decrease on the activity of the antioxidant system, and a significant role is played by a violation of the function of the endothelium.The above actively affects the remodeling of the bronchial tract and the development of bronchial obstruction, damage to vessels of various calibers and changes in systemic and microhemodynamics, and in conditions of comorbidity, long-term maintenance of a local inflammatory process which implies the search for ways to correct these changes. We did not exclude the possibility of changes of non-specific immune resistance, the intensity of lipid peroxidation and changes in nitric oxide metabolism in patients with ChB and comorbid peptic ulcers of the duodenum (PDU), the presence of which required timely correction. The aim of the study was to investigate the effect of combination of sodium desoxyribonucleate and vitamin-antioxidant complex with selenium on the phagocytic activity of monocytes (PhAM), the intensity of lipid peroxidation (LPO) and the metabolism of nitroxide (NO) in patients with ChB (before/after exacerbation) and comorbid PDU at different terms of treatment and outpatient observation.
 • Документ
  Клінічний випадок обструктивного апное сну на тлі гіпотиреозу після перенесеного інфекційного захворювання COVID-19
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-03-28) Дзюба, Богдана Олександрівна; Кісіль, Юлія Сергіївна; Іваницька, Тетяна Анатоліївна; Петров, Євген Євгенович
  Синдром обструктивного апное сну (СОАС) є захворюванням, що спричинене рецидивуючими епізодами обтурації верхніх дихальних шляхів або їхнім звуженням, при збереженій функції дихальних м'язів. Гіпотиреоз є фактором, що сприяє розвитку СОАС. Повідомляється, що 78,58% осіб, які перенесли COVID-19, мають розлади сну, зокрема безсоння, розлади дихання уві сні, гіперсонливість тощо.
 • Документ
  Особливості реабілітації осіб похилого та літнього віку в умовах геріатричного пансіонату
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-03-28) Буденна, Дар'я Вікторівна; Білявська, Валерія Валеріївна; Сакевич, Вікторія Дмитрівна; Трибрат, Тетяна Анатоліївна
  За даними інституту демографії в Україні за останні десятиліття спостерігається значне збільшення частки людей похилого віку. Наслідком старіння населення є збільшення кількості самотніх людей похилого віку, які потребують першочергової уваги суспільства. Для надання допомоги людям похилого віку реалізуються спеціальні програми, спрямовані на збереження благополуччя і здоров'я, створюються відповідні установи. Догляд у будинках для літніх людей відповідає потребам людей похилого віку. Удосконалення та створення скоординованої системи обслуговування людей похилого віку в геріатричних пансіонатах займає важливе місце в системі соціального забезпечення.
 • Документ
  Робочий зошит із догляду за хворими терапевтичного профілю та медичних маніпуляцій і його активізуюча роль у самостійній роботі здобувачів вищої медичної освіти
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-03-28) Трибрат, Тетяна Анатоліївна; Петров, Євген Євгенович; Іваницька, Тетяна Анатоліївна; Сакевич, Вікторія Дмитрівна; Шуть, Світлана Володимирівна
  Робочий зошит із догляду за хворими терапевтичного профілю та медичних маніпуляцій допомагає організовувати процес самонавчання, створює умови для формування необхідних умінь і навичок, підвищує пізнавальну активність здобувача та її якість, розвиває в майбутніх фахівців клінічне мислення, активізує їхню навчальну діяльність.
 • Документ
  Інструментальні параметри мінеральної щільності кісткової тканини жінок постменопаузального віку: комплексне застосування ультразвукової денситометрії та моделі FRAX
  (Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, 2024) Мигаль, Вікторія Михайлівна; Myhal, V. M.
  Остеопороз – системне розповсюджене захворювання опорно-рухового апарату, що призводить до порушення мікроархітектоніки кісткової тканини з ризиком розвитку переломів. Період менопаузи є одним із провідних факторів, що призводить до порушення функціонування сигнального шляху RANK/RANKL/OTG, активуючи системне запалення. Метою дослідження було визначити мінеральний стан кісткової тканини жінок у період менопаузи з одночасною оцінкою ризиків низькотравматичних переломів шляхом застосування ультразвукової денситометрії та комп’ютеризованої моделі FRAX.
 • Документ
  Changes in the indicators of stiffness and remodeling of magistral arteries in young patients at the early stage of essential hypertension under conditions of syntropy with obesity
  (Aluna Publishing, 2024) Ivanytska, T. A.; Kazakov, Y. M.; Petrov, Y. Y.; Burmak, Y. H.; Ivanytskyi, I. V.; Chekalina, N. I.; Shut, S. V.; Іваницька, Тетяна Анатоліївна; Казаков, Юрій Михайлович; Петров, Євген Євгенович; Бурмак, Юрій Григорович; Іваницький, Ігор Валерійович; Чекаліна, Наталія Ігорівна; Шуть, Світлана Володимирівна
  The study and analysis of indicators of remodeling and rigidity of magistral vessels in young essential hypertension patients with abdominal obesity and determination of the detected changes as a possible criterion for their remodeling.
 • Документ
  Медіаграмотність здобувачів вищої медичної освіти бакалаврського і магістерського рівнів: про що cвідчать цифри і над чим потрібно працювати?
  (Полтавський державний медичний університет, 2024-03) Іваницька, Тетяна Анатоліївна; Петров, Євген Євгенович; Казаков, Юрій Михайлович; Кузьменко, Наталія Валентинівна; Трибрат, Тетяна Анатоліївна
  Задля встановлення рівня медіакомпетентності було проведено опитування 217 здобувачів бакалаврського і магістерського рівнів вищої медичної освіти. За результатами опитування виявлено, що більшість респондентів вивчали медіаграмотність у школі або коледжі/університеті, але на практиці ці знання не завжди використовують. Опитані студенти не приділяють достатньо уваги перевірці джерела інформації або роблять це неправильно. Також недостатньо напрацьованою є навичка правильного пошуку медичної інформації в інтернеті та її перевірки.
 • Документ
  The use of innovative training methods in teaching general practice – family medicine to students of the international faculty
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Shut, S. V.; Trybrat, T. A.; Chekalina, N. I.; Kazakov, Yu. M.; Myhal, V. M.; Шуть, Світлана Володимирівна; Трибрат, Тетяна Анатоліївна; Чекаліна, Наталія Ігорівна; Казаков, Юрій Михайлович; Мигаль, Вікторія Михайлівна
  When studying general practice – family medicine at the department, innovative methods are used to ensure the improvement of the quality of the educational process and mastering of the necessary competencies by international students, enhancing their academic performance and results of the educational process.
 • Документ
  Показники еластичності судинної стінки магістральних артерій у пацієнтів молодого віку з есенціальною гіпертензією в умовах коморбідності з ожирінням
  (Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, 2023-10) Іваницька, Тетяна Анатоліївна; Казаков, Юрій Михайлович
  Ожиріння та артеріальна гіпертензія є станами, що підвищують жорсткість артерій і мають вплив на товщину інтима-медіа сонної артерії. Поряд із тим залишається незясованим питання можливого впливу вісцерального ожиріння на стан еластичності великих артерій у осіб молодого віку із початковою стадією есенціальної гіпертензії і, таким чином, на ризик розвитку серцево-судинних подій саме у даної категорії хворих.
 • Документ
  Можливості застосування цифрового додатку Kahoot для викладання та навчання студентів
  (Полтавський державний медичний університет, 2024) Мигаль, Вікторія Михайлівна; Чекаліна, Наталія Ігорівна; Казаков, Юрій Михайлович; Шуть, Світлана Володимирівна; Трибрат, Тетяна Анатоліївна
  Вдосконалення освітнього процесу потребує нових підходів до оптимізації отримання знань. Цифровізація один із провідних напрямків сучасного викладання та навчання студентів. Використання цифрових технологій у медичній освіті має вирішальний аспект серед навчальних ресурсів. Використання освітніх ігор як засобів навчання, сприяє розвитку когнітивного, мотиваційного, емоційного та соціального світогляду здобувачів освіти. Kahoot найбільш вдалий приклад гейміфікаційного підходу в освітньому процесі, являючись безкоштовним інструментом навчання у реальному режимі, який не потребує попередньої підготовки до використання. Застосування інтернет ресурсу Kahoot робить навчання веселим та приємним, покращуючи увагу та мотивацію студентів. Комплексне використання цифрових додатків разом з стандартизованими освітніми підходами сприятимуть формуванню загальної, інтегральної та спеціальної компетентностей.
 • Документ
  Роль медіаграмотності в розвитку компетентностей особистості та реальний стан справ у здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої медичної освіти денної та заочної (дистанційної) форм навчання
  (Вид-во "Астрая", 2024) Іваницька, Тетяна Анатоліївна; Петров, Євген Євгенович; Кузьменко, Наталія Валентинівна; Бурмак, Юрій Григорович; Іваницький, Ігор Валерійович
  У наш час більшість населення планети Земля має доступ до різноманітних інформаційних ресурсів, зокрема представлених у глобальній мережі, але дуже незначний відсоток користувачів усвідомлено вживає «медіапродукти». Саме медіакомпетентність розвиває вміння професійно-орієнтованого критичного мислення, які допомагають скласти незалежні судження і прийняти компетентні рішення у відповідь на інформацію, передану каналами масової комунікації. Бути медіаграмотним означає бути спроможним знайти те, що шукаєш, вибрати те, що потрібно, й визначити надійність джерела інформації. Для встановлення рівня оволодіння навичками медіаграмотності серед здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 223 «Медсестринство» денної та заочної (дистанційної) форми навчання розроблено анкету з відповідної тематики та проведено опитування здобувачів передвищої медичної освіти. За результами самооцінки респондентів встановлено достатні рівні розуміння терміну медіаграмотності, однак більшість з них не асоціює це поняття із властивістю продукувати і поширювати власну інформацію на основі процесів аналізу й синтезу. Також існують певні відмінності у досліджуваних групах в методиці перевірки достовірності медичної інформації та її джерела, при цьому частина студентів свідомо чи несвідомо ігнорують офіційні сайти для підвищення кваліфікації медичних фахівців та спеціальні бази даних. Отже існує потреба в розширенні переліку компонентів освітньо-професійної програми або збільшення годин вибіркових дисциплін, які стосуються медіаграмотності для того, щоб поліпшити рівень цієї вкрай необхідної компетентності.
 • Документ
  Комплексне застосування ультразвукової денситометрії з моделлю frax у жінок постменопаузального віку
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Мигаль, Вікторія Михайлівна
  Мета. Визначити особливості мінерального стану кісткової тканини жінок у період менопаузи з оцінкою параметрів мінеральної щільності та ризиків низькотравматичних переломів.
 • Документ
  Comparative analysis of assessment and self-assessment of media literacy of students of higher medical education at bachelor's and master's level
  (Полтавський державний медичний університет, 2023) Ivanytska, T. A.; Petrov, Ye. Ye.; Kuzmenko, N. V.; Burmak, Yu. H.; Sakevych, V. D.; Іваницька, Тетяна Анатоліївна; Петров, Євген Євгенович; Кузьменко, Наталія Валентинівна; Бурмак, Юрій Григорович; Сакевич, Вікторія Дмитрівна
  The article is devoted to the study of the level of media competence among students of higher medical education at the master's and bachelor's levels and a comparative analysis of the obtained results. The difference in the use of media literacy skills among the surveyed students was revealed. Part of the interviewees does not know how to check the source of information correctly, which causes the spread of unreliable information. The skill of correctly searching for medical data on the Internet and checking it is also insufficiently developed. Almost half of the respondents in both groups use the links offered by the search engine regardless of the source of information. A rather low number of medical education students use specialized medical databases. The majority of the students use information from textbooks to avoid mistakes. Some respondents believe that medical information cannot be unreliable. The vast majority of students, regardless of the educational level of higher education (bachelor's or master's), believe that they have mastered the basics of media literacy, although the skill of showing a critical attitude to information sources in the course of independent activities is not sufficiently developed. Therefore, there is a need to deepen media competences not only among students of higher medical education at the bachelor's level, but also at the master's level.
 • Документ
  Патогенетичні зв’язки між різними ланками метаболізму та структурно-функціональним станом серця у хворих на ІХС
  (SWorld, 2023) Чекаліна, Наталія Ігорівна; Chekalina, N. I.
  У статті представлено дані, що відображають взаємозв’язки між показниками ліпідного спектру крові, функціонального стану печінки, гемокоагуляції, хронічного системного запалення, ішемії міокарда та стану центральної гемодинаміки у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця (ІХС). За допомогою кореляційного аналізу визначено провідну роль хронічного системного запалення у патогенезі ІХС та опосередкованих нею порушень центральної гемодинаміки. Зазначено можливі мішені лікувального впливу.
 • Документ
  Ефективність застосування препаратів магнію в комбінованій терапії у пацієнтів молодого віку з есенціальною гіпертензією та ожирінням
  (Видавнича група «Наукові перспективи», 2023) Іваницька, Тетяна Анатоліївна; Казаков, Юрій Михайлович; Ivanytska, T. A.; Kazakov, Yu. M.
  Есенціальна гіпертензія (ЕГ) – найпоширеніше захворювання у світі. Ризик розвитку ЕГ збільшують: надмірне споживання натрію, низька фізична активність, ожиріння психічний стрес. Постійне підвищення тонусу симпатичної нервової системи може призводити до ремоделювання стінок кровоносних судин. Зміни товщини судинної стінки впливають на посилення периферичного судинного опору. Eпідеміологічні дослідження показали захисний ефект вживання препаратів магнію на ризик серцево-судинних захворювань. Проте дані досліджень про вплив цих препаратів на артеріальну жорсткість є суперечливими.
 • Документ
  Особливості комплексного застосування моделі FRAX з ультразвуковою денситометрією
  (ProConference in conjunction with KindleDP Seattle, Washington, USA, 2023-09) Мигаль, Вікторія Михайлівна; Казаков, Юрій Михайлович; Чекаліна, Наталія Ігорівна; Myhal, V. M.; Kazakov, Yu. M.; Chekalina, N. I.
  роботі розглядаються особливості остеодисметаболічного синдрому у період менопаузи. Комплексне застосування ультразвукової денситометрії з українізованою моделлю FRAX дозволить виділити групи ризику розвитку зниження мінеральної щільності кісткової тканини та в подальшому розробити шляхи ранньої профілактики остеопорозу.
 • Документ
  Роль магнію в регулюванні артеріального тиску, тонусу судин та вплив на розвиток жорсткості магістральних артерій
  (Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського, 2023) Іваницька, Тетяна Анатоліївна; Казаков, Юрій Михайлович; Ivanytska, T. A.; Kazakov, Yu. M.
  Есенціальна артеріальна гіпертензія є найпоширенішим захворюванням у світі та причиною розвитку інших серцево-судинних захворювань. Беззаперечним є необхідність пошуку недорогих, безпечних та ефективних методів лікування та профілактики ессенціальної артеріальної гіпертензії. В статті розглянуті механізми впливу макроелементу магнію на ряд процесів, що впливають на артеріальний тиск, зокрема: тонус судин, ренін-ангіотензин-альдостеронову систему та жорсткість артеріальної стінки. Дефіцит магнію відіграє певну роль в розвитку ендотеліальної дисфункції та метаболічного синдрому, що спричиняє розвиток атеросклерозу. Подальше накопичення ліпідів і посилене запалення сприяють утворенню патологічно вразливих бляшок. І навпаки, артеріальна жорсткість є результатом руйнування еластину, кальцифікації стінки, фіброзу, підвищення тонусу гладком’язових клітин судин і дисфункції ендотеліальних клітин. Обидва ці типи судинної недостатності мають спільні патофізіологічні механізми, включаючи старіння, запалення та метаболічні та гемодинамічні фактори ризику. Незалежне прогностичне значення жорсткості артерій для серцево-судинних подій було продемонстровано загалом, а також у вибраних популяціях, і встановлено референсні значення, скориговані з урахуванням віку та артеріального тиску. Таким чином, артеріальна жорсткість стає тканинним біомаркером для стратифікації серцево-судинного ризику та оцінки індивідуального біологічного віку. Лікування препаратами магнію має певний ефект для зниження артеріального тиску та покращення еластичності судинної стінки, але серед осіб молодого віку цей процес вивчений недостатньо. Отже виникає необхідність дослідження терапії препаратами магнію у осіб молодого віку з ессенціальною артеріальною гіпертензією при наявності компонентів метаболічного синдрому.
 • Документ
  Comparative evaluation of the effectiveness of resveratrol and quercetin in patients with coronary heart disease according to daily Holter monitoring of electrocardiogram
  (Видавнича група «Наукові перспективи», 2023) Chekalina, N. I.; Чекаліна, Наталія Ігорівна
  The leading cause of death in the world remains Coronary Heart Disease (CHD), despite the many treatments being developed. Therefore, the search for new effective methods of treating CHD is extremely relevant. One of the pathogenetic mechanisms of atherosclerosis progression, which is the morphological basis of CHD, is chronic systemic inflammation. Anti-inflammatory activity at different levels of pro-inflammatory signaling has polyphenols of plant origin, which determined the direction of our scientific search.