Influence of behavioral factors on health indicators оf school students at the regional level

Анотація

The article analyzes the state of health of schoolchildren aged 10–15 in Kremenchuk and investigates the influence of behavioral risk factors. It was established that the movement activity of schoolchildren is insufficient, 19.2 % have an increased BMI. Detected violations of food behavior, manifested in the replacement of a “healthy snack” with sweets in 30.8 % or refusal of snacks in 12.2 %. 12.8 % of schoolchildren note insufficient duration of night sleep, which leads to overtiredness. It has been established that children 13–15 years are significantly less engaged in physical education; do not follow the rest regime, reducing the time of night sleep; they use fruits, vegetables or yogurts for snacks much less often, preferring snacks and sweets. It was found that 56.4 % of children get sick more than once a year, the influence of behavioral risk factors on the frequency of colds was proven: children who did not do physical education were 3 times more getting colds than those who did active lifestyle; “unhealthy” snacking on sweets and snacks increased the risk of frequent colds by 2 times.
В статті проаналізовано стан здоров’я школярів 10–15 років Кременчука та досліджено вплив поведінкових факторів ризику. Встановлено, що рухова активність школярів недостатня, у 19,2 % виявлений підвищений ІМТ. Виявлені порушення харчової поведінки, що проявляється в заміні «корисного перекусу» на солодощі у 30,8 % або відмові від перекусів у 12,2 %. 12,8 % школярів відмічає недостатню тривалість нічного сну, що призводить до перевтоми. Встановлено, що діти 13–15 років достовірно менше займаються фізкультурою; не дотримуються режиму відпочинку, скорочуючи час нічного сну; значно рідше використовують для перекусів фрукти, овочі або йогурти, віддаючи перевагу снекам та солодощам. З’ясовано, що 56,4 % дітей хворіє більше, ніж 1 раз на рік, доведено вплив поведінкових факторів ризику на частоту простудних захворювань: діти, які не займалися фізкультурою, в 3 рази частіше хворіли на простудні захворювання, ніж ті, які вели активний спосіб життя; «некорисні» перекуси солодощами та снеками збільшували ризик частих простудних захворювань в 2 рази.

Опис

Ключові слова

children and teenagers, health, behavioral risk factors, діти та підлітки, здоров’я, поведінкові фактори ризику

Бібліографічний опис

Influence of behavioral factors on health indicators оf school students at the regional level / I. A. Holovanova, O. M. Lesko, N. O. Obrevko, N. O. Liakhova, I. V. Bielikova // Світ медицини та біології. – 2022. – № 4 (82). – С. 44–48.