Сучасні методологічні аспекти у викладанні радіології

Анотація

Визначено теоретико-методологічні основи викладання радіології, принципи і форми організації педагогічного процесу. Представлено дидактичні й інноваційні методи навчання студентів, а також вимоги до педагогічної діяльності викладача закладу вищої медичної освіти.
The theoretical and methodological bases of teaching radiology, principles and forms of organization of pedagogical process are defined. Didactic and innovative methods of teaching students are presented, as well as requirements for pedagogical activity of a teacher of a higher medical educational institution.

Опис

Ключові слова

радіологія, методологія, педагогічний контроль, самоосвіта, radiology, methodology, pedagogical control, self-education

Бібліографічний опис

Сучасні методологічні аспекти у викладанні радіології / Л. М. Васько, В. Ф. Почерняєва, К. І. Нестуля [та ін.] // Сучасна медична освіта: методологія, теорія, практика : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 19 березня 2020 р. – Полтава, 2020. – С. 31–32.