Обгрунтування реконструйованої телескопічної фіксації знімних зубних протезів (клініко - експериментальні дослідження)

Ескіз недоступний

Дата

2020-12-22

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Тарашевська Юлія Євгеніївна. Обгрунтування реконструйованої телескопічної фіксації знімних зубних протезів (клініко-експериментальні дослідження) – Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 14.01.22 – « Стоматологія» – Українська медична стоматологічна академія, м.Полтава, 2020р. Дисертація присвячена питанню підвищення ефективності ортопедичного лікування необмежених дефектів зубних рядів за допомогою часткових знімних пластинкових протезів із використанням телескопічної системи з`єднання власної конструкції. Описано конструктивні особливості запропонованого телескопічного з`єднання з використанням іншого фізичного явища - реологічних властивостей матеріалу. Ідея базується на використанні пружно-еластичних сил, які виникають у міжкоронковому прошарку - репліці з еластичного матеріалу. Висвітлено шлях пошуку необхідного пружно-еластичного матеріалу для забезпечення функціонування такої конструкції. Для цього було досліджено два еластичних матеріали, які використовуються в ортопедичній стоматології - представники підкладкових матеріалів. У результаті пошуку експериментально доведено, що діапазон пружних властивостей еластичних матеріалів, які використовуються в ортопедичній стоматології складає ~ від 1,15 до 4,11 МПа (модуль Юнга). Також доведено, що такий діапазон пружності може забезпечити ретенційну силу телескопічного з`єднання в межах від 3,23 Н до 4,63 Н ( при потребі 3-8 Н). У подальшому, враховуючи етичні та моральні норми, гуманного відношення до пацієнта, були проведені експериментальні дослідження параметричних даних, які забезпечать ефективне функціонування зубо - щелепної системи, а саме: - дослідження механізму та характеру ретенційної взаємодії «патриця - матриця» трьох систем; - визначення ретенційних параметрів пружно-еластичного телескопічного з`єднання; - визначення зношуваності та адгезії пружно-еластичного з`єднання; - дослідження характеру зношування трьох телескопічних систем. Для цього було підготовлено 440 досліджуваних зразків, проведено 50 протокольних досліджень та 1370 експериментів. У результаті експериментальних досліджень доведена дієздатність запропонованої нами конструкції телескопічного з’єднання. За своїми функціональними характеристиками значно переважає циліндричну та конусну системи, а саме, не зношується, відсутня жорсткість з`єднання «патриця - матриця», активно не діє на опорний зуб у стані спокою, але може забезпечувати необхідні властивості (опорні, фіксуючі, стабілізуючі, перерозподільчі) під час функції. Під час досліджень встановлено цікавий факт. Виявляється, що зусилля роз`єднання цих систем завжди більше ніж зусилля з`єднання, що суперечить усталеній думці вчених. За нашими розрахунками: - для циліндричної системи на 15,4%; - для конусної на 7,4%; - для запропонованої нами системи на 12,4%. Орієнтуючись на одержані результати експерименту, враховуючи умови та середовище майбутньої експлуатації запропонованої нами системи фіксації, визначені медико-технічні вимоги до пружноеластичного матеріалу: - міцно з'єднуватися з матеріалом зовнішньої коронки, мати довготривалу адгезію; - мати мінімальну адсорбуючу здатність по відношенню до слини і харчових продуктів; - бути не токсичним, не викликати подразнення в порожнині рота; - зберігати стабільну еластичність; - бути технологічним, просте та легке утворення еластичного прошарку між подвійними коронками; - мати можливість проведення реставраційних робіт - заміни репліки (при необхідності); - забезпечувати ретенційні зусилля в межах 3-8Н; - мати високу зносостійкість і кольоростійкість; - мати початкову м`якість і еластичність репліки - відсутність дезінтеграції - не розчинятися, в порожнині рота; - відсутність набухання в умовах порожнини рота; - не повинні містити ні зовнішніх, ні внутрішніх пластифікаторів, завдяки чому виключено затвердіння репліки із-за їх вимивання; - амортизувати жувальний тиск; - піддаватися гігієнічній обробці. Оскільки немає єдиної концепції до використання телескопічного кріплення часткових знімних протезів при кінцевих дефектах зубних рядів, нам було цікаво визначити реакцію опорних зубів на ті навантаження, які створюють часткові знімні протези з використанням циліндричної, конусної та запропонованої нами, пружно-еластичної системи телескопічного з`єднання. Для вирішення поставленого завдання було відібрано 49 пацієнтів із яких були зформовані три групи пацієнтів. Дві контрольні групи з жорсткою системою фіксації – циліндричною (n=14) та конусною (n=15) і одна досліджувана з лабільною, пружно-еластичною системою (n=20). Були використані наступні методи дослідження: - загально клінічні; - індексні; - рентгенологічні; - функціональні та лонгітюдні. Результати виконаних багатопланових клінічних досліджень лікування 49 пацієнтів з малою кількістю зубів свідчать, що перевагу в лікуванні такого контингенту хворих необхідно віддавати частковим знімним пластинковим протезам із реконструйованою нами системою фіксації, яка дозволяє знизити різноманітні ускладнення до мінімуму: не травмувати 5 опорні зуби, скоротити терміни адаптації до протезів, сповільнити атрофічні процеси в тканинах протезного ложа під базисами часткових знімних пластинкових протезів. Запропонована система з`єднання створює той запас міцності та оптимізації резервних сил у тканинах, які забезпечують більш тривале, стійке і здорове сприйняття жувального навантаження, швидку адаптацію пацієнтів, комфортне користування ортопедичними конструкціями зменшує відсоток ускладнень. Можемо припустити, що запропонована нами пружно-еластична система зможе проявити себе при протезуванні ЧЗПП з опорою на імпланти. Фактично, ця система з`єднання має свій «штучний» періодонт. І цей факт, у майбутньому, дасть можливість значно розширити показання до використання такої телескопічної фіксації. Але, це тема для подальшої нашої, або інших дослідників, роботи.

Опис

Ключові слова

дефекти зубних рядів, ортопедичне лікування, часткові знімні пластинкові протези, телескопічна система з`єднання

Бібліографічний опис

Тарашевська Ю. Є. Обгрунтування реконструйованої телескопічної фіксації знімних зубних протезів (клініко-експериментальні дослідження) : дис. … доктора філософії : 14.01.22 « Стоматологія», 22 «Охорона здоров’я» / Тарашевська Ю. Є. ; Українська медична стоматологічна академія МОЗ України. – Полтава, 2020. – 304 с.

Зібрання