Морфологічні зміни в печінці за умов тетрахлорметанового гепатиту та дії екстракту Ехінацеї пурпурової

Ескіз недоступний

Дата

2004

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

На моделях гострого і хронічного тетрахлорметанового гепатитів у щурів показано, що введення екстракту ехінацеі пурпурової на дюні, гострої інтоксикації сприяло внутрішньоклітинній регенерації мембранних і гіперплазії ядерних структур гепатоцитів, при хронічній - формуванню великої кількості несправжніх часточок, гіпертрофії та гіперплазії гепатоцитів та регенерації паренхіми на місці необоротного ушкодження;На моделях острого и хронического тетрахлорметанового гепатитов у крыс показано, что введение экстракта эхинацеи пурпурной на фоне острой интоксикации способствовало внутриклеточной регенерации мембранных и гиперплазии ядерных структур гепатоцитов, при хронической - формированию большого количества ненастоящих частиц, гипертрофии и гиперплазии гепатоцитов и регенерации паренхимы на месте необратимого повреждения; It has been shown on models of acute and chronic tetrachloromethane hepatitis in rats it was shown that the introduction of the echinacea purpurea extract against the background of acute intoxication contributed to intracellular regeneration of membrane and hyperplasia of nuclear structures of hepatocytes, in chronic - the formation of a large number of non-real particles, hypertrophy and hyperplasia of hepatocytes and regeneration of the parenchyma at the site of irreversible damage.

Опис

Ключові слова

гострий та хронічний тетрахлорметановий гепатити, екстракт ехінацеї пурпурової, острый и хронический тетрахлорметановый гепатиты, экстракт эхинацеи пурпурной, acute and chronic tetrachloromethane hepatitis, echinacea purpurea extract

Бібліографічний опис

Морфологічні зміни в печінці за умов тетрахлорметанового гепатиту та дії екстракту Ехінацеї пурпурової / Л. Г. Ніколенко, О. М. Минак, О. М. Ізюмська, Г. М. Дубинська // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2004. – Т. 4, № 2 (8). − С. 17−20.