Особливості організації самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням

Ескіз недоступний

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

У статті здійснюється спроба схарактеризувати особливості організації самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням під керівництвом викладача; В статье осуществляется попытка охарактеризовать организацию самостоятельной работы студентов при изучении иностранного языка профессиональной направленности под руководством преподавателя; The paper highlights the key characteristics in some approaches towards the planning and guiding students’ independent learning during the course of English for special purposes.

Опис

Ключові слова

самостійна робота, мотивація, іноземна мова за професійним спрямуванням, самостоятельная работа, мотивация, иностранный язык профессиональной направленности, independent learning, motivation, foreign language, English for special purposes

Бібліографічний опис

Сологор І. М. Особливості організації самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням / І. М. Сологор, В. Г. Костенко // Актуальні питання лінгвістики, професійної лінгводидактики, психології і педагогіки вищої школи : зб. статей ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 7–8 листопада 2019 р.). – Полтава : Астрая, 2019. – С. 393–396.