Особливості використання пробіотиків в комплексній терапії герпетичного стоматиту

Ескіз недоступний

Дата

2016

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

У проведених дослідженнях була обґрунтована необхідність включення в комплексне лікування хворих на хронічний рецидивуючий герпетичний стоматит та хейліт пробіотиків. Застосування бактеріальних препаратів дозволило підвищити ефективність лікування та збільшити тривалість між рецидивних періодів.
В проведённых исследованиях была обоснована необходимость включения в комплексное лечение больных с хроническим рецидивирующим герпетическим стоматитом и хейлитом пробиотиков. Использование бактериальных препаратов позволило повысить эффективность лечения и увеличить длительность межрецидивных периодов.
The research has justified the need to include in the complex treatment of patients with chronic recurrent herpetic stomatitis and halite probiotics. The use of bacterial drugs has allowed to increase the effectiveness of treatment and increase the duration between recurrent periods.

Опис

Ключові слова

ротова рідина, пробиотики, хронічний рецидивуючий герпетичний стоматит, oral liquid, пробіотики, chronic reccurent herpetic stomatitis, ротовая жидкость, probiotics, хронический рецидивирующий герпетический стоматит

Бібліографічний опис

Скрипников П. М. Особливості використання пробіотиків в комплексній терапії герпетичного стоматиту / П. М. Скрипников, Т. П. Скрипнікова, О. П. Ступак // Аткуальні проблеми сучасної медицини; Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2016. – Т.16, вип. 4 (56). – С. 233–236.