Клінічні та гемодинамічні зміни при застосуванні Бетаргіну у хворих з ішемічною хворобою серця та неалкогольною жировою хворобою печінки

Анотація

Мета досліджень: Вивчити особливості клінічного перебігу ІХС (стабільна стенокардія напруги І-ІІ ФК, СН 0-ІІ) у поєднанні з НАЖХП та оцінити показники центральної гемодинаміки та портального кровотоку при застосуванні Бетаргіну на фоні базисної терапії.

Опис

Ключові слова

Бібліографічний опис

Мануша Ю. І. Клінічні та гемодинамічні зміни при застосуванні Бетаргіну у хворих з ішемічною хворобою серця та неалкогольною жировою хворобою печінки / Ю. І. Мануша, Н. І. Чекаліна, Ю. М. Казаков // Медична наука та практика в умовах сучасних трансформаційних процесів : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 27-28 квітня 2018р. – Львів, 2018. – С. 39–41.