Характеристика ураженості карієсом перших верхніх постійних молярів залежно від їх одонтогліфіки у дітей м. Полтави

Анотація

Опис

Ключові слова

одонтогліфіка, моляри, карієс, діти

Бібліографічний опис

Солошенко Ю. І. Характеристика ураженості карієсом перших верхніх постійних молярів залежно від їх одонтогліфіки у дітей м. Полтави / Ю. І. Солошенко, Л. І. Амосова, Л. Ф. Чуприна // Ортопедична стоматологія: традиції, сьогодення, погляд у майбутнє : матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 14–15 травня 2021 р. – С. 110–111.