Морфометрические исследования внеклапанных сухожильных хорд желудочков сердца в норме

Ескіз недоступний

Дата

2012

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Дослідили 24 препарати серця людей, померлих за причинами, не пов'язаних з патологією серця. У нормі внеклапанні фіброзно-анулярні хорди відрізняються від всіх інших внеклапанних хорд шлуночків серця більшою довжиною. Найкоротші в обох шлуночках серця виявилися внеклапанні міжсосочкові сухожильні хорди. Середня їх величина в правому шлуночку становить 0,43 ± 0,04 см, а в лівому 0,66 ± 0,05 см. У нормі ширина внеклапанних фіброзно-анулярних, міжсосочкових, сосочково-трабекулярних і міжтрабекулярних сухожильних хорд відповідає клапанним (істинним) сухожильним хордам і не перевищує 0,05 см; 24 heart preparations of people who died for the reasons, not asoociated to heart pathology have been investigated. Extra valving fibrous annular chords in norm differ from all other extra valving chords of ventricles of heart of larger length. Extra valving interpapillary tendon chords proved to be the shortest in both ventricles of heart. Their average size in the right ventricle is 0,43±0,04 sm, and in the left – 0,66±0,05 sm. In norm, the width of extra valving fibrous annular, interpapillary, papillary and trabecular and intertrabecular tendon chords corresponds to valving (true) tendon chords and doesn't exceed 0,05 sm.

Опис

Ключові слова

внеклапанні хорди шлуночків, серце, довжина, ширина, extravalving chords of ventricles, heart, length, width

Бібліографічний опис

Степанчук А. П. Морфометрические исследования внеклапанных сухожильных хорд желудочков сердца в норме / А. П. Степанчук // Проблеми екології та медицини . – 2012. – Т. 16, № 5-6. – С. 48 – 50.