Характеристика деяких показників системи гемостазу у хворих на компенсоване хронічне легеневе серце бронхо-легеневого генезу та особливості їх змін в умовах коморбідності зі стабільною ішемічною хворобою серця

Анотація

Мета – дослідити та проаналізувати характер змін окремих показників системи гемостазу і визначити їх можливу роль у формуванні судинних уражень у хворих на компенсоване хронічне легеневе серце бронхо-легеневого ґенезу в умовах коморбідного перебігу зі стабільною ішемічною хворобою серця.
The purpose of the study was to research and analyze the peculiarities of changes of some hemostasis system indices and define their possible role in the formation of a vascular lesion in the patients with compensated chronic cor pulmolale of broncho-pulmonary genesis in conditions of its comorbidity with stable coronary heart disease.

Опис

Ключові слова

хронічне легеневе серце, ішемічна хвороба серця, коморбідність, система гемостазу

Бібліографічний опис

Характеристика деяких показників системи гемостазу у хворих на компенсоване хронічне легеневе серце бронхо-легеневого генезу та особливості їх змін в умовах коморбідності зі стабільною ішемічною хворобою серця / Є. Є. Петров, Ю. Г. Бурмак, Т. А. Іваницька, І. А. Погорєлова, Л. Б. Нємченко // Український журнал медицини, біології та спорту. – 2023 – Т. 8, № 1 (41). – C. 140–145.