Спосіб визначення структури дентину постійних зубів людини

Ескіз недоступний

Дата

2014

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Державна служба інтелектуальної власності України

Анотація

Спосіб включає забарвлення основних складових дентину методом імпрегнації сріблом за Лілі, дофарбування готових зрізів виконується 2% розчином тіанініну.

Опис

Ключові слова

структура дентину постійних зубів, метод імпрегнації сріблом за Лілі

Бібліографічний опис

Пат. № 94483 Україна МПК (2014.01) А61В 5/00. Спосіб визначення структури дентину постійних зубів людини / І. Г. Чайковський, О. П. Костиренко, Д. С. Аветіков, С. О. Ставицький ; заявник та патентовласник ВДНЗУ “УМСА” – № u 2014 06762 ; заявл. 16.06.2014 ; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.