Semiotic Dimensions of the U.S. Literary and Medical Discourse

Анотація

Мета дослідження – проаналізувати семіотичні особливості американської художньої літератури, присвяченої медичній проблематиці. Методи дослідження: систематизація, узагальнення, наратологічний метод, методи семіотичного аналізу та рецептивної естетики. Об'єкт дослідження – корпус американських прозових творів, об’єднаних медичною тематикою (XIX-XXI ст.). Наукова новизна. У статті досліджено найважливіші знаки-символи в семіотичній системі літературно-медичного дискурсу прози США, виявлено авторські інтенції щодо використання цих знаків, а також очікуваний рецептивний потенціал читача. Висновки. Семіотичний код художньої літератури відіграє ключову роль в інтерпретації образів лікаря і пацієнта в прозових творах, присвячених медичній проблематиці, актуалізує читацьке сприйняття, оприявнюючи розподіл інституційних ролей та особливості спілкування в хронотопі клінічного середовища.

Опис

Ключові слова

семіотика, знак, літературно-медичний дискурс, проза США, рецепція, авторська інтенція

Бібліографічний опис

Semiotic Dimensions of the U.S. Literary and Medical Discourse / Yu. Lysanets, O. Bieliaieva, I. Rozhenko, Z. Taran, Ya. Prykhodko // Current issues of social studies and history of medіcine. Joint Ukrainian-Romanian scientific journal. – 2023. – № 1 (35). – P. 72–76.