Клінічний досвід поєднаного застосування різних десенситайзерів та композиційного матеріалу в лікуванні хворих із некаріозними ураженнями зубів та підвищеною їх чутливістю

Ескіз недоступний

Дата

2011

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Анотація

Мета дослідження полягала у дослідженні ефективності поєднаного використання різних десенситайзерів та композиційного матеріалу в лікуванні пацієнтів із підвищеною чутливістю, що виникла на фоні інших некаріозних уражень зубів. Результати власних досліджень показали, що у пацієнтів, яким було проведено відновлення дефекту з попереднім застосуванням «Глуфторед» та «Десенсил», були однаковими за всіма критеріями, і самі результати не були нижче оцінки S (Sierra – ті, котрі хоч і мають невеликі відхилення від ідеалу, але вважаються все ж прийнятними) за всіма критеріями. Не було зафіксовано жодного випадку рецидиву гіперчутливості зубів протягом всього терміну спостереження ; Цель исследования заключалась в исследовании эффективности сочетанного использования различных десенситайзеров и композиционного материала в лечении пациентов с повышенной чувствительностью, возникшей на фоне других некариозных поражений зубов. Результаты собственных исследований показали, что у пациентов, которым было проведено восстановление дефекта с предыдущим применением «Глуфторед» и «Десенсил», были одинаковыми по всем критериям, и сами результаты не были ниже оценки S (Sierra – те, которые хотя и имеют небольшие отклонения от идеала, но считаются все же приемлемыми) по всем критериям. Не было зафиксировано ни одного случая рецидива гиперчувствительности зубов в течение всего срока наблюдения.

Опис

Ключові слова

десенситайзери, композиційні матеріали, некаріозні ураження зубів, гіперчутливість зубів, десенситайзеры, композиционные материалы, некариозные поражения зубов, гиперчувствительность зубов

Бібліографічний опис

Іваницький І. О. Клінічний досвід поєднаного застосування різних десенситайзерів та композиційного матеріалу в лікуванні хворих із некаріозними ураженнями зубів та підвищеною їх чутливістю / І. О. Іваницький // Медична наука 2011 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 29-30 листопада 2011 р. ‒ Полтава, 2011. − С. 11.