Спосіб аугментації альвеолярного відростка за складних анатомічних умов у ділянці жувальних зубів верхньої щелепи

Анотація

Спосіб аугментації альвеолярного відростка за складних анатомічних умов у ділянці жувальних зубів верхньої щелепи шляхом збільшення об'єму кісткової тканини. Кістковий аутоблок забирається з передньої поверхні тіла верхньощелепної кістки безпосередньо біля місця трансплантації. ; Способ аугментации альвеолярного отростка в сложных анатомических условий в области жевательных зубов верхней челюсти путем увеличения объема костной ткани. Костный аутоблок забирается из передней поверхности тела верхнечелюстной кости непосредственно у места трансплантации. ; A method of augmentation of the alveolar appendix for complex anatomical conditions in the area of chewing teeth of the upper jaw by increasing the volume of bone tissue. The bone autoblock is removed from the anterior surface of the body of the maxillary bone directly near the site of transplantation.

Опис

Ключові слова

аугментація альвеолярного відростка, жувальні зуби, верхня щелепа, аугментация альвеолярного отростка, жевательные зубы, верхняя челюсть, augmentation of the alveolar appendix, chewing teeth, maxilla

Бібліографічний опис

Пат. 94482 UA, МПК A 61 B 17/00 (2014.01). Спосіб аугментації альвеолярного відростка за складних анатомічних умов у ділянці жувальних зубів верхньої щелепи / Аветіков Д. С., Криничко Л. Р., Ставицький С. О , Криничко Ф. Р., Яценко І. В. ; заявник ВДНЗУ УМСА. — № u 2014 06760 ; заявл. 16.06.2014 ; опубл. 10.11.2014, Бюл. № 21.