Теоретичні засади формування готовності майбутнього фахівця до реалізації здоров'язберегальних технологій в умовах реформування освіти

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Освітній форсайт

Анотація

В статті визначено питання формування готовності майбутнього фахівця до реалізації здоровʼязберігальних технологій в умовах реформування освіти. Для дослідження вагомою визнано наукову позицію, яка інтегрує соціальний, педагогічний та медичний контексти, є зорієнтованою на процесуально- діяльнісне розв’язання проблеми використання здоров’язберігальних педагогічних технологій у майбутній професійній діяльності фахівця медицини.
В статье определены вопросы формирования готовности будущего специалиста к реализации здоровьесохраняющих технологий в условиях реформирования образования. Для исследования весомой признано научную позицию, которая интегрирует социальный, педагогический и медицинский контексты, является ориентированной на процессуально-деятельностное решения проблемы использования здоровьесохраняющих педагогических технологий в будущей профессиональной деятельности специалиста медицины.
The articles identify the issues of forming the readiness of the future specialist to implement health technologies in professional activities. The study is considered important scientific position, which integrates social, pedagogical and medical contexts, identified the problem of the health care process of pedagogical technologies in the future professional activity of a medical specialist.

Опис

Ключові слова

майбутні фахівці, готовність, здоровʼязберігальні технології, педагогічна технологія, педагогічна технологія, педагогическая технология., будущие специалисты, готовность, здоровьесохраняющие технологии, pedagogical technology, readiness, health-saving technologies, future specialists

Бібліографічний опис

Ю. А. Дьяченко Теоретичні засади формування готовності майбутнього фахівця до реалізації здоров'язберегальних технологій в умовах реформування освіти / Ю. А. Дьяченко, А. В. Ємець, В. В. Прокопенко // Зміст освіти та освітні практики Нової української школи : матеріали Всеукр. освітнього форсайту, м. Полтава, 28 квітня 2021 р. – Полтава : ПОІППО, 2021. – С. 24–29.