Роль викладача в організації роботи з лікарями-інтернами на кафедрі післядипломної освіти лікарів-ортодонтів

Ескіз недоступний

Дата

2019

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Серед актуальних проблем сучасної медичної освіти – формування і розвиток клінічного мислення майбутніх лікарів-стоматологів і ортодонтів-стоматологів зокрема. Оптимальному вирішенню цього питання сприяє відповідна побудова навчального процесу; The most urgent problem of modern medical education is the formation and development of clinical thinking in future dentists and orthodontists-dentists in particular. The optimal solution to this issue is contributing to the proper construction of the learning process.

Опис

Ключові слова

лікар-інтерн, клінічне мислення, вища медична освіта, інноваційні технології, doctor-intern, clinical thinking, higher medical education, innovative technologies

Бібліографічний опис

Стасюк О. А. Роль викладача в організації роботи з лікарями-інтернами на кафедрі післядипломної освіти лікарів-ортодонтів / О. А. Стасюк, Є. Є. Виженко, Ю. К. Сокологорська-Никіна // Актуальні проблеми сучасної вищої медичної освіти в Україні : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 21 березня 2019 р. – Полтава, 2019. – С. 216–217.