Проблема синдрому професійного вигорання студентів-медиків

Ескіз недоступний

Дата

2021

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Українська медична стоматологічна академія

Анотація

Праця медичних працівників характеризується вираженою психічною, моральною й етичною напруженістю й належить до найскладніших видів діяльності людини. Нині стрес і професійне вигорання студентів-медиків є такою ж гострою проблемою, як і працюючих лікарів. Необхідно розробляти програми для покращення психоемоційного статусу студентів-медиків, профілактики стресу й раннього професійного вигорання і впроваджувати їх у закладах вищої медичної освіти.
The work of health-care workers is characterized by considerable mental, moral and ethical strain and is among the most difficult human activities. Stress and professional burn-out among medical students is as much a problem as among working doctors. Programmes should be developed to improve the psycho-emotional status of medical students, prevent stress and early professional extinction, and be introduced in higher medical education institutions.

Опис

Ключові слова

медична освіта, стрес, синдром професійного вигорання, студенти-медики, medical education, stress, burnout syndrome, medical students

Бібліографічний опис

Могильник А. І. Проблема синдрому професійного вигорання студентів-медиків / А. І. Могильник, Н. М. Адамчук, О. Ю. Бодулєв // Реалії, проблеми та перспективи вищої медичної освіти : матеріали навч.-наук. конф. з міжнар. участю, м. Полтава, 25 березня 2021 р. – Полтава, 2021. – С. 176–177.