Фактори ризику гострого панкреатиту після ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії при пухлинній обструкції позапечінкових жовчних шляхів: ретроспективне одноцентрове дослідження

Ескіз недоступний

Дата

2023-06-15

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Державна установа «Інститут медичної радіології та онкології ім. C. П. Григор’єва Національної академії медичних наук України»

Анотація

Уніваріантний аналіз показав, що з ПЕП асоційовані обструкція на рівні проксимальної та середньої третини гепатикохоледоху (p = 0,004) та відсутність обструкції ГПП (p = 0,022); з ПЕП або гіперамілаземія (ГА) асоційовані жіноча стать (p = 0,012), обструкція на рівні проксимальної та середньої третини гепатикохоледоху (p < 0,001), відсутність обструкції ГПП (p < 0,001), катетеризація ГПП та/або вірсунгографія (p = 0,040); з ГА асоційовані жіноча стать (p = 0,024), обструкція на рівні проксимальної та середньої третини гепатикохоледоху (p < 0,001), відсутність обструкції ГПП (p = 0,006), катетеризація ГПП та/або вірсунгографія (p = 0,035), успіх декомпресії (p = 0,004). Мультиваріантний регресійний аналіз показав, що, як для ПЕП, так й для ПЕП або ГА, й для ГА, факторами ризику є обструкція на рівні проксимальної та середньої третини гепатикохоледоху (відповідно p = 0,005; p < 0,001; p < 0,001) та відсутність обструкції ГПП (відповідно p = 0,022; p < 0,001; p = 0,008). Жіноча стать є фактором ризику ПЕП або ГА та ГА (відповідно p = 0,011; p = 0,028), а катетеризація ГПП та/або вірсунгографія – фактором ризику ПЕП або ГА (p = 0,04).
Univariate analysis showed that PEP is associated with an obstruction at the level of the proximal and middle third of the hepaticocholedochus (p = 0.004) and with absence of MPD obstruction (p = 0.022); female gender (p = 0.012), obstruction at the level of the proximal and middle third of the hepaticocholedochus (p < 0.001), absence of MPD obstruction (p < 0.001), catheterization and/or contrast injection into MPD (p = 0.040) are associated with PEP or hyperamylasemia (HA); female gender (p = 0.024), obstruction at the level of the proximal and middle third of the hepaticocholedochus (p < 0.001), absence of MPD obstruction (p=0.006), catheterization and/or contrast injection into MPD (p = 0.035), successful decompression (p = 0.004) are associated with HA. Multivariate regression analysis showed that, for PEP and for PEP or HA as well as for HA, the risk factors are obstruction at the level of the proximal and middle third of the hepaticocholedochus (p = 0.005; p < 0.001; p < 0.001, respectively) and absence of MPD obstruction (p = 0.022; p < 0.001; p = 0.008, respectively). Female gender is a risk factor for PEP or HA and HA (p = 0.011; p = 0.028, respectively), and catheterization and/or contrast injection into MPD are risk factors for PEP or HA (p = 0.04).

Опис

Ключові слова

ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія, пухлинна біліарна обструкція, ендоскопічна декомпресія, пост-ЕРХПГ панкреатит, гіперамілаземія, фактори ризику, endoscopic retrograde cholangiopancreatography, malignant biliary obstruction, endoscopic decompression, hyperamylasemia, post-ERCP pancreatitis, risk factors

Бібліографічний опис

Фактори ризику гострого панкреатиту після ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії при пухлинній обструкції позапечінкових жовчних шляхів: ретроспективне одноцентрове дослідження / І. М. Мамонтов, Т. І. Тамм, К. О. Крамаренко, Д. Д. Рябущенко, Д. А. Ситнік, В. В. Непомнящий // Український радіологічний та онкологічний журнал. – 2023. – Т. 31, № 2. – С. 150–160.