Вплив препарату «Енам» на клінічний перебіг, стан системи гемостазу та церебральну гемодинаміку у хворих на гіпертонічну енцефалопатією ІІ стадії

Анотація

В результаті проведеного дослідження показана ефективність використання препарату «Енам» у хворих з гіпертонічною енцефалопатією II ст. Поліпшення загального стану пацієнтів під впливом лікування супроводжується позитивною динамікою неврологічного статусу, коагулологічних показників крові та церебральної гемодинаміки; В результате проведенного исследования показана эффективность использования препарата «Энам» у больных с гипертонической энцефалопатией II ст. Улучшение общего состояния пациентов под влиянием лечения сопровождается положительной динамикой неврологического статуса, коагулологических показателей крови и церебральной гемодинаміки; In the result of conducted examination of the preparation «Enam» of patients with hypertensive encephalopathy of the II stage. The improvement of the general patient’s condition the influence of medical treatment accompanys with positive dynamics of the neurologic status, coagulogic exponents of blood and cerebral haemodynamics.

Опис

Ключові слова

гіпертонічна енцефалопатія, енам, згортання крові, церебральна гемодинаміка, гипертоническая энцефалопатия, энам, свертывание крови, церебральная гемодинамика, hypertensive encephalopathy, enam, blood coagulation, cerebral haemodynamics

Бібліографічний опис

Вплив препарату «Енам» на клінічний перебіг, стан системи гемостазу та церебральну гемодинаміку у хворих на гіпертонічну енцефалопатією ІІ стадії / Н. М. Грицай, Н. В. Литвиненко, Т. Й. Пурденко, В. М. Гладка // Вісник проблем біології і медицини. ‒ 2007. ‒ Вип. 1. ‒ С. 85‒88.