Глутаргін як засіб корекції метаболічної активності гепатоцитів у хворих на алкогольну хворобу печінки на стадії хронічного гепатиту

Анотація

В статті представлені результати вивчення впливу гепатопротекторного засобу — глутаргіну на метаболічні процеси у печінці у хворих на алкогольну хворобу печінки на стадії хронічного алкогольного гепатиту, а також обгрунтована доцільність його призначення ; The article represents the results of the research of hepartoprotector Glutargine influence on metabolic processes in liver of the patients with alcoholic liver disease at the stage of chronic alcoholic hepatitis and the necessity of Glutargine usage of alcoholic liver disease as well.

Опис

Ключові слова

алкогольна хвороба печінки, гепатопротектори, глутаргін, L-аргініну L-глутамат, аргіназа, орнітиндекарбоксилаза

Бібліографічний опис

Скрипник І. М. Глутаргін як засіб корекції метаболічної активності гепатоцитів у хворих на алкогольну хворобу печінки на стадії хронічного гепатиту / І. М. Скрипник, І. І. Дегтярьова, Г. В. Невойт // Матеріали XV з'їзду терапевтів України, Київ, 21–23 квітня 2004 р. – Київ, 2004. – С. 254–256.