Електрономікроскопічні зміни інтерстиційних ендокриноцитів яєчок при довготривалому блокуванні гонадоліберину з додаванням кверцитину у щурів

Ескіз недоступний

Дата

2024-04

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Полтавський державний медичний університет

Анотація

Введення триптореліну призводить до структурно функціональних змін в будові сполучнотканинних компонентів сім’яників щурів, які характеризуються кількісно-якісних змінами в популяції інтерстиційних ендокринних клітин, яке підтвержується електрономікроскопічними змінами на рівні субклітичних структур. Додаткове введення кверцитину, зменьшує негативний вплив триптореліну і переносить прояви в структурі інтерстиційних ендокриноцитів з180-ї доби на більш піздні строки спостереження.

Опис

Ключові слова

кверцетин, трипторелін, інтерстиційні ендокриноцити, сім’яники щурів

Бібліографічний опис

Стецук Є. В. Електрономікроскопічні зміни інтерстиційних ендокриноцитів яєчок при довготривалому блокуванні гонадоліберину з додаванням кверцитину у щурів / Є. В. Стецук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції із міжнародною участю «Морфогенез та регенерація» (ІV Жутаєвські читання), м. Полтава, 18–19 квітня 2024 р. – Полтава, 2024. – С. 85–87.